Çdo mungesë dëshmon për praninë. Kujtimet për të shkuarën mund të jenë pikëlluese, ndërsa harrimi i saj është pandjeshmëri. E tanishmja është e vetmja kohë në të cilën mund të jetojmë, jo duke harruar të shkuarën, por duke mos qenë të robëruar nga kujtimet për të. Ata që na mungojnë kanë qenë të pranishëm në kohën e duhur ashtu siç jemi ne tani. Le të bëhet prania jonë e sotme mungesë për të nesërmen e dikujt, sepse vetëm të dashurit shkaktojnë mungesë.” ~ Fatmir Muja

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here